• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 341
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere kendilerini her ortamda doğru ve etkili ifade etmelerinin yanında söz söyleme sanatının güzel bir Türkçe ile anlaşılır biçimde dile getirilmesi, eğitilmiş ses yardımıyla sözcüklerin daha doğru, etkili ve yerinde kullanılmasıyla kendisi ve çevresiyle barışık, insanlarla doğru iletişim kurabilen; duygu ve düşüncelerini güçlü bir şekilde aktarabilen, sesini, bedenini koordinasyon içinde kullanabilen ve hedeflerine ulaşmada bunu etkili bir yöntem olarak benimseyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru-yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan,”ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak; şair ve yazarların nazım, nesir eserlerinden seçilerek metinler üzerinde uygulamalar bilimsel bir bakış açısıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3. Karşılaştırma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.   1,2 1
Türkçede yaygın olarak yapılan hataları fark ederek konuşmalarında doğrusunu kullanır.   1,2 1
Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları ayırt eder.   1,2 1
Doğru, güzel ve etkili konuşmada diksiyon kurallarına uymanın önemini kavrar. Doğru nefes almanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini fark ederek doğru nefes almaya özen gösterir. Boğumlama tembelliğinden kaynaklanan ve sözlerin anlaşılmasına engel olan gevşeklik ve atlamayı giderme yöntemlerini kavrar.

Hitabet sanatının özelliklerini kavrar. Atatürk’ün hitabelerinden hareketle hatiplik özelliklerine yönelik çıkarımlarda bulunur.

  1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ses Organları ve Sesin Oluşumu  
2 Nasıl Nefes Alıyoruz  
3 Diksiyon Nedir? Diksiyon ve Ses İlgili okumalar
4 Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüzleri İlgili okumalar
5 Tonlama İlgili okumalar
6 Vurgu İlgili okumalar
7 Durak (Söz Noktalaması) İlgili okumalar
8 VİZE İlgili okumalar
9 Dilimizdeki Bazı Ses Olayları ve Bunların Konuşmaya Etkisi İlgili okumalar
10 Diksiyon alıştırmaları I İlgili okumalar
11 Diksiyon alıştırmaları II İlgili okumalar
12 Diksiyon alıştırmaları III İlgili okumalar
13  Konuk İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

 

Kaynaklar

 1.Aksan,Doğan,”Türkçenin Gücü”,Bilgi  Yayınevi,Ankara.

 2.Vural,Birol”Etkili ve Başarılı Konuşma”,Hayat yayınları,2007.

3.Gürzap,Can”Söz Söyleme ve Diksiyon”,Remzi Kitabevi,2006.

4.Ayberk,Selçuk,”Öğrencilere Türkçe,Dilbilgisi,Edebiyat,Kompozisyon,Güzel Konuşma ve Yazma Sözlüğü,İnkılap Kitabevi,İstanbul 1993.              

 5.Eren,Şadi,”Güzel Konuşmanın Sırları”,Nesil Yayınları.

6.Okur,Suna,”Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı)”,Lamia Yayınları,2008.

7.Ergin,Muharrem,”Türk Dil Bilgisi”,İstanbul.

8.Say,Ahmet,”Müzik Sözlüğü”,Müzik Ansiklopedisi Yayınları,2002,Ankara.

9.Say,Ahmet,”Müzik Tarihi”,Müzik Ansiklopedisi Yayınları,2002,Ankara.

10.Egüz,Saip,”Toplu Ses Eğitimi-1”,Doğuş Matbaacılık,1999,Ankara.

11.Egüz,Saip,”Koro Eğitimi ve Yönetimi”,Doğuş Matbaacılık,1998,Ankara.

12.Çevik,Suna,”Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri”,Yurtrenkleri Yayınevi,1999,Ankara.

13.Özkan,İsmail Hakkı,”Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri”,Ötüken Yayınları,1990,İstanbul.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar İlgili okumalar için dokümanlar çoğaltılması için her dersten sonra öğrencilere verilir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

        X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.       X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

        X
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     110
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.4
Dersin AKTS Kredisi     5