• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 442
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk edebiyatı tarihinin Cumhuriyet ile başlayıp sonrasında devam eden yılları içinde Türk şiirinde görülen değişimleri anlatmaktır. Milli mücadele yıllarından sonra Anadolu’ya açılan Türk şiirindeki gelişmeler, dil, üslup ve biçim yenilikleriyle, şair ve yazarlarını edebi şahsiyetleri ve eserleri ile tanıtılır. Ele alınan konular ve temler işlenirken 1940 ve sonrası Türk şiirinde görülen yenilikler tanıtılır, şair ve yazarlar ile çeşitli akımlar hakkında bilgi verilir. Ayrıca çeşitli türlerde verilen eserlerden örnekler seçilerek uygulamalı tahlil ve inceleme çalışmaları yapılır.
Dersin İçeriği: 

Cumhuriyet döneminde memleket edebiyatıyla başlayan hareketin şiire yansıması üzerinde durulur Başlangıçta Anadolu’ya giden şairlerin Anadolu insanı ve tabiatıyla karşılaşmaları sonunda duygu ve düşüncelerin şiire yansıması verilir. Atatürk devri Türk edebiyatından sonra 1940’lı yıllarda I. Yeni olarak adlandırılan  Garip hareketi ve sonrasında II.Yeni hareketi ve günümüz şiiri şahsiyetler ve eserleriyle incelenir, şiirler yorumlanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3.Karşılaştırma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öncelikle tarihi zemin anlatılarak eserlerin içeri ile bağlantısı verilir   1,2 1
2)  Temel eserler ve edebi  şahsiyetlerin fikir hayatı üzerinde vurgulama yapılarak eserlerin içerikleri bağlantısı kurulur.    1,2 1
3)  Döneme mensup şairlerin  önemli şiirleri okutulur ve yorumlanır     1,2 1
4)  Okutulan temel eserler üzerinden hareketle dönemin edebi ve fikir hayatı üzerine genel hükümlerin temini sağlanır.    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Genel Esaslar

Memleket Şiirleri

 

 
2  Faruk Nafiz Çamlıbel-Han Duvarları  
3  Ahmet Muhip Dıranas- Fahriye Abla

Ağrı Şiiri

İlgili okumalar
4  Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin

Şiirimizde Folklor

İlgili okumalar
5  Cahit Sıtkı Tarancı- Otuz Beş Yaş İlgili okumalar
6  Ahmet Hamdi Tanpınar- Bütün Şiirleri- Antalyalı Genç Kıza Mektup

Bursa’da Zaman – Beş Şehir’den Bursa

İlgili okumalar
7 Ara Sınavlar İlgili okumalar
8 1940 sonrası Türk Şiiri

I.Yeni Hareketi – Garip Hareketi

İlgili okumalar
9 Orhan Veli Kanık-Oktay Rıfat ve Melih Cevdet İlgili okumalar
10  II.Yeni Hareketi. Atilla İlhan. Turgut Uyar. İlgili okumalar
11  Sezai Karakoç. Edip Cansever İlgili okumalar
12  Yedi Meşaleciler-Müstakil İsimler- Behçet Necatigil İlgili okumalar
13  Mehmet Çınarlı- Gültekin Samanoğlu İlgili okumalar
14  Hilmi Yavuz – Tuğrul Tanyol İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Faruk Nafiz Çamlıbel Ve Şiirleri

Ahmet Kutsi Tece ve Şirrleri

Ahmet Muhir Dıranas ve Şiirleri

Cahir Sıtkı Tarancı : Bütün Şiirleri

Ahmet Hamdi Tanpınar : Bütün Şiirleri

Mehmet Kaplan : Tanpınar’ın Şiir Dünyası

Orhan Veli Kanık : Bütün Şiirleri- Denize Doğru

Mehmet Kaplan : Şiir Tahlilleri II

 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

İnci Enginün : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

1950 yılı sonrası Türk Şiirinde önemli şairlerin yayınlanmış tüm eserleri

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar İlgili dokümanlar ders öncesi öğretim üyesi tarafından paylaşılır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
FİNAL - 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.44
Dersin AKTS Kredisi     5