• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 471
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk edebiyatı tarihinin Cumhuriyet ile başlayıp sonrasında devam eden yılları içinde Türk romanında görülen değişimleri anlatmaktır. Milli mücadele yıllarından sonra Anadolu’ya açılan Türk romanındaki gelişmeler, dil, üslup ve biçim yenilikleriyle, şair ve yazarlarını edebi şahsiyetleri ve eserleri ile tanıtılır. Ele alınan konular ve temler işlenirken Batı romanında görülen yenilikler tanıtılır, yazarlar ile çeşitli akımlar hakkında bilgi verilir ve karşılaştırmalar yapılır. Ayrıca çeşitli türlerde verilen eserlerden örnekler seçilerek uygulamalı tahlil ve inceleme çalışmaları yapılır.
Dersin İçeriği: 

Türk romanında biçim, teknik ve üslup özelliklerini gösterebilmek amacıyla seçilen beli başlı yazarlar ve bu yazarların önemli bazı eserleri üzerinde incelemeler yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Karşılaştırma Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Türk romanında toplumun sosyal hayatı değişimleri gösterilir   1,2 1
2)  Seçilen önemli romanların incelenmesiyle bu eserlerdeki dil-üslup değişimleri karşılaştırmalı öğrenilir    1,2 1
3)  Dönemin önemli yazarlarından seçilecek eserlerle modern roman tekniğinin Türk romanına nasıl yansıdığı incelenir.    1,2 1
4)  Batı romanı ve Türk romanı arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinde durulur.    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Cumhuriyet Dönemi Türk romanı hakkında genel bakış

 

 
2  Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk romanında meseleler.

 

 
3  Batı romanında görülen teknik yenilikler, iç konuşma ve bilinç altı teknikleri

 

İlgili okumalar
4  Halide Edip Adıvar: Tatarcık romanının tahlili

 

İlgili okumalar
5  Halide Edib Adıvar : Handan romanının tahlili İlgili okumalar
6  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomora,

 

İlgili okumalar
7  Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Ankara İlgili okumalar
8   Yazılı Sınav

 

İlgili okumalar
9  

Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste,

İlgili okumalar
10  Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur İlgili okumalar
11  Peyami Safa : Fatih Harbiye  İlgili okumalar
12 Peyami Safa :  Matmazel Noralyanın Koltuğu İlgili okumalar
13  Adalet Ağaoğlu:  Bir Düğün gecesi İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Yukarıda adı geçen romancıların verilen eserleri.

 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

 Berna Moran: Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış

Fethi Naci : 100 Yılda 100 Roman

Mehmet Kaplan . Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar

İnci  Enginün : Cumhuriyetten Günümüze Türk Edebiyatı

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     82
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.28
Dersin AKTS Kredisi     4