• Türkçe
 • English

 

                                       ULUSLARARASI ÖĞRETMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI

 

IBDP Öğretmenlik Sertifikası Programı (DP)

12/02/2024 - 31/05/2024

 

14 hafta (haftalık 12 saat)
     Hafta içi her akşam saat 18:00’den itibaren (Çevrimiçi senkron dersler yapılacaktır)

Yeditepe Üniversitesi – Eğitim Fakültesi / Ataşehir – Istanbul

 

 

KAYITLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

 

Vizyonumuz

Bilindiği gibi ülkemizde birçok okul, çocukları, gençleri çağımızın gerçekleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla çeşitli düzeylerde Uluslararası Bakalorya’nın (IB) İlk Yıllar (PYP), Orta Yıllar (MYP) ve Diploma (DP) programlarını uygulamaktadır. Yeditepe Üniversitesi olarak hem bu programla nitelikli öğretmen yetiştirmek hem de kendi öğretim programlarımıza şimdilik mezuniyetten sonra olmak üzere çok yönlü donanım sağlamak amacıyla Şubat 2020’de ülkemizde bir ilk olarak IBDP öğretmenliği sertifika programını hayata geçirdik.

Mart 2019’da bu programı açmak üzere Avrupa’dan gelen IB yetkilileri tarafından akredite edilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin temelinde dört ana prensip bulunmaktadır: Araştırma, uygulama, çok yönlü donanım ve uluslararasılaşma. Böyle bir ortamda araştırarak, tartışarak öğrenen, öğrendiklerini kendi pratiklerinde deneyerek hayata geçiren, kendini sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinmiş, milli değerlerimizden ödün vermeden farklı kültürlere açık öğretmenler yetiştirmeye gayret ediyoruz. İşte bu nedenle hayata geçireceğimiz tüm IB öğretmenliği programlarını layıkıyla yürüteceğimizden eminim; çünkü IB programlarının da temelinde sözünü ettiğim dört ana prensip bulunmaktadır.

            IB diploma programı öğretmenliği programımızın, bir ilk olmasının yanı sıra, iki önemli özelliği daha bulunmaktadır. Birincisi, lisans programlarında olduğu gibi bu programda da uygulamaya verdiğimiz önemdir. Fakültemizin kurulduğu günlerden beri İSTEK Okulları ile yaptığımız iş birliği başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede IB diploma öğretmenliği programımızın uygulama boyutu için IB diploma programı mevcut olan İSTEK Acıbadem Okulları ve İSTEK Atanur Oğuz Okulları fakültede eğitim gören adaylara destek verecektir.

İkinci özelliğimiz ise, programdaki “Mesleki Gelişim” dersinin çerçevesinde adayların kendi uygulamalarına ilişkin bir eylem araştırması yapmaları ve kapsamlı bir makale, yani İngilize tabiriyle “Extended Essay”, formatında yazılı birer rapor hazırlayacak olmasıdır. Böylece adaylar, IB diploma programlarının önemli bir boyutu olan “extended essay” deneyimini kendi uygulamalarında yaşayacaklardır.

 

Prof. Dr. Yelkin DİKER COŞKUN

Eğitim Fakültesi Dekanı

 

 

Amaç

Global Öğretmenlik Sertifika Programı (GTCP) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından tanınan bir sertifika programıdır. Program, eğitim ve öğretimde IB sertifikası gereklilikleri doğrultusunda tasarlanmıştır ve bu da katılımcıların IB Diploma Programında ders vermek için gerekli bilgi ve yetkinlikleri edinmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Sertifika sahipleri, IB tarafından verilen bu sertifika ile IB’nin program yetkilendirmesi ve değerlendirmesi ile ilgili mesleki gelişim gerekliliklerini yerine getirmiş olacaklardır. Türkiye'de ilk ve tek olarak "Sertifika Programı" şeklinde verilen IB Diploma Öğretmenliği programını sizlere sunuyoruz. Dünyada çok az üniversiteye tanınan bu yetkinliğe sahip Yeditepe Üniversitesi kalitesi farkıyla kendini geliştirmek isteyen tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

 

Kimler Katılabilir

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Türkçe, İngilizce, Matematik, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi, İşletme ve Yönetim, Biyoloji alanlarında öğretmenlik eğitimi almış, ilgili formasyon eğitimini tamamlamış, öğretmenlik tecrübesi olan ya da öğretmenliğe yeni adım atacak ve Türkiye’de ya da yurtdışında International Baccalaureate (IB) Dünya Okullarında çalışmayı hedefleyen öğretmenler başvurabilir.

 • Minimum CGPA 2.5.
 • İngilizce yeterlilik sınavı belgesi:

TOEFL (IBT) 66, YDS 70, YÖKDİL 75, ya da Yeditepe Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı 70

*TOEFL (IBT) 66, YDS/YÖKDİL 60 ya da Yeditepe Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı 60 (Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri için geçerlidir.)

 

Başvuru Süreci

Başvurunuzun kabul edilebilmesi için tüm dokümanların eksiksiz olarak yeditepesem@yeditepe.edu.tr adresine elektronik olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 • Minimum 2.5 CGPA’i gösteren resmi diploma ve/veya öğretmenlik formasyon belgesi
 • CV (İngilizce hazırlanmış olmalı)
 • Mevcut ya da önceki yöneticiniz tarafından yazılmış olan 2 adet referans mektubu (İngilizce hazırlanmış olmalı)
  • Referans mektupları profesyonel bir dille yazılarak adayın yetkinliklerini ve öğretmenlik deneyimini öne çıkarmayı hedeflemelidir.
  • Word belgesinde hazırlandıktan sonra referansı yazan kişi tarafından imzalanıp taratılarak yeditepesem@yeditepe.edu.tr adresine referansı yazan kişi tarafından bizzat email yoluyla ulaştırılmalıdır. (Tüm başvuru sürecimiz elektronik olacağı için elden referans mektubu kabul edilmeyecektir.)
 • Niyet mektubu (350 kelime)
  • İngilizce olarak Word dokümanında hazırlanmalı ve diğer başvuru evraklarıyla birlikte email yoluyla ulaştırılmalıdır. (Türkçe yazılmış olan mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
  • Adayın öğretmenlik deneyimi, eğitim felsefesi, IB programları hakkındaki bilgi ve deneyimleri ve 14 hafta süreyle programa ayırabileceği süre hakkında bilgilendirici olmalıdır.
 • İngilizce yeterlilik sınav belgesi
  • Diğer başvuru evraklarıyla beraber resmi doküman olarak email yoluyla ulaştırılmalıdır.
  • Son 2 yıl içerisinde Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olmuş olan adayların başvurularında dil yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

 

Önemli Tarihler

 

Son başvuru

12/12/2023

Yeditepe Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı

İlan edilecektir (Yüzyüze kampüste yapılacaktır)

Çevrimiçi Mülakatlar

İlan edilecektir

Kontenjan

Min: 16 - Max: 25

 

Program İçeriği

Katılımcılara, IB'nin misyon ve felsefesi ile birlikte: program hazırlama süreçleri, IB programlarında öğretme ve öğrenme, IB Diploma Programı kapsamındaki derslerde değerlendirme ve mesleki öğrenme hakkında bilgi ve beceri sahibi olacakları 3 temel ders verilmektedir. Bu 3 temel dersin alınması diğer dersler için ön koşul olarak tanımlanmıştır. Katılımcılar ayrıca kendi özel alan öğretimiyle ilgili 2 zorunlu ders alırlar. Bu derslerde söz konusu özel alan öğretimi ve ölçme değerlendirmesiyle ilgili konuları ve programları tartışırlar. Bu derslere ek olarak, katılımcılar kendi ilgi alanlarına göre bir seçmeli ders daha alırlar.

Programın iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri, Yeditepe Üniversitesi ile İstek Acıbadem Okulları ve İstek Atanur Oğuz Okulları “IB eğitimi işbirliği” çerçevesinde katılımcılara DP derslerini gözlemleme ve öğretmenlik uygulaması yapma olanakları sağlanmasıdır. Programın diğer önemli özelliği ise katılımcılardan IB okullarında eylem araştırma çalışması yapıp elde ettikleri bulguların yazılı olarak sunmalarının beklenmesidir. IB dünya okullarında zengin ve çeşitli deneyimlere sahip olma olasılığını artırmak için İstanbul'daki tanınmış diğer IB dünya okullarıyla yeni işbirliği anlaşmaları da imzalanacaktır.

 • Uluslararası bağlamda öğretim programları
 • IB öğrenen profili
 • IB öğretim ve öğrenme yaklaşımları
 • IB programlarında öğretim, öğrenim ve değerlendirme süreçleri
 • Mesleki gelişim ve araştırma becerileri (Bitirme tezi kapsamında)
 • IBDP öğretim programı çalışmaları: Türkçe A Edebiyat, İngilizce B, İşletme ve Yönetim, Psikoloji, Matematik, Biyoloji
 • IBDP dersleri özelinde öğrenme ve öğretme stratejileri: Türkçe A Edebiyat, İngilizce B, İşletme ve Yönetim, Psikoloji, Matematik, Biyoloji
 • IBDP derslerine özgü iç ve dış değerlendirmeler
 • IBDP ders içeriği hazırlama ve sunma
 • IBDP ders planı ve öğrenme etkinlikleri hazırlayıp uygulama
 • İç değerlendirme kriterlerinin incelenmesi ve uygulanması
 • Okulların IB otorizasyon ve değerlendirme süreçlerine hazırlık aşamaları
 • IBDP kapsamındaki çekirdek dersler: Bilgi Kuramı (TOK), Bitirme Tezi (EE), Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS)

 

2020 Mezunlarımızın Gözünden IBEC Programımız

 

"IBDP küresel öğretmenlik sertifikası sayesinde uluslararası bağlamda öğretim ve kavramsal anlamaya dayalı öğretim konusunda öğretmenlik bilgi ve becerilerimi geliştirme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda sorgulama tabanlı öğrenme gibi öğretim yaklaşımları üzerine ufkum genişledi. Daha da iyisi, artık tüm bunları pratiğe dökme şansım var!” (Mezun ’20 – İngilizce Öğretmeni)

 

"IBDP öğretmenliği sertifikası programında yer aldığım için çok mutluyum ve hem öğrencileri hem de kendileri için bir fark yaratmak isteyen tüm öğretmenlere kesinlikle bu programı tavsiye ediyorum. Oldukça motive edici olmasının yanı sıra oldukça meydan okuyucu olan bu program, bana sadece IB’nin felsefesinin özünü anlamama yardım etmekle kalmadı; aynı zamanda gelecekteki kariyerim için de bir ilham kaynağı oldu.” (Mezun ’20 – İngilizce Öğretmeni)

 

Bu eğitim International Baccalaureate Organization iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

http://egitim.yeditepe.edu.tr/en/global-teaching-certificate-program 

Başvuru detayları programın web sayfasında ve http://sem.yeditepe.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Öğretim programı hakkında sorularınız için Sürekli Eğitim Merkezimiz ile  yeditepesem@yeditepe.edu.tr iletişime geçebilirsiniz.
İletişim: +90 (216) 578 0000 (1712/1709) or yeditepesem@yeditepe.edu.tr

 

Global Teaching Certificate Programme

Code

Courses

Lecturer

Days

Hours

 

501

Curriculum in International Context

Assist. Prof. Öykü Dulun

 

 

502

Teaching, Learning, and Assessment in IB

Assist. Prof. Öykü Dulun

 

 

503

Professional Development and Study Skills

Assist. Prof. Ece Genç Yöntem

 

 

 

 

514

Teaching and Assessment: Language A: Turkish

Assist. Prof. Emrah Pelvanoğlu

 

 

524

Teaching and Assessment: Language B: English

Assoc. Hossein Farhady

 

 

544

Teaching and Assessment: Biology

Assist. Prof. Öykü Dulun

 

 

554

Teaching and Assessment: Mathematics

Assoc. Prof. Hülya Kılıç

 

 

564

Teaching and Assessment: Psychology

Assist. Prof. Berke Kırıkkanat

 

 

574

Teaching and Assessment: Business & Management

Assoc. Prof. Can Tansel Kaya

 

 

515

Curriculum Studies: Language A: Turkish

Assist. Prof. Emrah Pelvanoğlu

 

 

525

Curriculum Studies: Language B: English

Inst. Hakan Şentürk

 

 

545

Curriculum Studies: Biology

Assist. Prof. Öykü Dulun

 

 

555

Curriculum Studies: Mathematics

Assist. Prof. Oğuzhan Doğan

 

 

565

Curriculum Studies: Psychology

Assist. Prof. Berke Kırıkkanat

 

 

575

Curriculum Studies: Business & Management

Assoc. Prof. Can Tansel Kaya

 

 

500

Final Project**

Assist. Prof. Ece Genç Yöntem

 

 

Elective Courses

     

506

Inquiry-based Learning (TOK focus)

Assist. Prof. Öykü Dulun

 

 

 

 

*Make up lessons will be done due to the holidays.

**This is a non-credit compulsory course. The action research project in the “Professional Development and Study Skills” course will be completed until the end of the programme. Upon completion of this project, candidate DP teachers will be eligible for the certificate.

***International Baccalaureate is a registered trademark of the International Baccalaureate Organization.