• Türkçe
  • English

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altında matematik öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği programları yer almaktadır. Matematik öğretmenliği programı ilk kez 2004-2005 akademik yılında öğrenci almaya başlamış ve 2013-2014 akademik yılına kadar öğrenci almaya devam etmiştir. İlköğretim matematik öğretmenliği programına ise ilk kez 2013-2014 akademik yılında öğrenci alınmaya başlamıştır. Halen matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü altında her iki lisans programının öğrencileri eğitim görmektedir.

Konusuna hâkim, teorik bilgiyi uygulama ile pekiştiren, sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş, eleştirel düşünebilen öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzün ders programları bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğretmen adaylarına daha fazla uygulama yapma ve matematik eğitiminde öne çıkan teknolojileri öğrenme ve kullanma fırsatı vermek üzere öğretim programına yeni dersler eklenmiş veya ders içerikleri güncellenmiştir.

Bölüme ait matematik odasında matematik eğitiminde kullanılabilecek somut materyaller ve akıllı tahta bulunmaktadır.  Öğretmen adayları hem somut materyalleri ve teknolojiyi derslerinde nasıl kullanabileceğini görmekte hem de buna yönelik içerik geliştirip uygulamalar yapabilmektedir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü kurulduğu günden itibaren çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Bu bağlamda çevre okullarda ve eğitim kurumlarında Matematik Atölyeleri kurmakta, bu atölyelerde öğretmen adayları gönüllü olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kampüs içinde Eğitime Destek Atölyeleri oluşturulmakta ve bu atölyelerde öğretmen adayları farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerle birlikte öğretmenlik deneyimi kazanabilmektedir.