Ders Kodu: 
EDEN 406
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Konu ve özel alan bilgileri kullanılarak plan geliştirilmesi,

Öğretim sürecinin yönlendirmesi,

Sınıf yönetimi tekniklerinin uygulanması

Öğrenci ve öğretmenlerle iletişim de tekniklerinin seçilmesi,

Öğrenci değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması

Ders değerlendirme araçlarının seçilmesi

Okul çevre ilişkileri, okul etkinliklerine katılma, ders dışı eğitim etkinlikleri, mesleğin gerektirdiği becerileri gösterme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Gözlem, 3. Uygulama, 4. Raporlama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etkili bir sınıf gözlemi yapabilecektir. 3,4,5 1,2,3 A,C
Farklı sınıflar İçin ders planı hazırlayıp uygulayabilecektir. 7,8,9,10,11 1,2,3 A,C
Öz değerlendirme raporu hazırlayabilecektir. 12,13,14 1,2,3 A,C
Yapılan değerlendirmelerden çıkarımlarda bulunabilecektir. 16,17 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem Planı ve Yapılacak Çalışmaları Düzenleme Bireysel planlama
2 Uygulama Okulları ile Tanışma -
3 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
4 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
5 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
6 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
7 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
8 Sınıf Gözlemi Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
9 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Anlatılacak konunun, benimsenecek öğretme-öğrenme yaklaşımının belirlenmesi
10 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
11 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
12 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
13 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi
14 Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Gözlem yapılacak ögelerin ve içselleştirilmesi

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders Kitapçığı, Yeditepe
Ödevler 15 gözlem, 6 ders anlatımı, 1 öz-değerlendirme raporu
Sınavlar Portfolyo

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödevler 22 92
Toplam 22 92
Finalin Başarıya Oranı 1 8
Yıl içinin Başarıya Oranı 22 92
Toplam    

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.         x
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.         x
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         x
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.          
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.          
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.          
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.         X
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.         X
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek

 

         
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.          
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.          
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.         x
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.         x
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.         X
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.         X
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.          
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.         X
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.         X
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 22 4 78
Final 1 4 40
Toplam İş Yükü     262
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10