Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ELIT 371 Dilbilimine Giriş Zorunlu
EDEN 101 İngilizce Kompozisyon 1 Zorunlu
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu
EDEN 103 Sözel İletişim I Zorunlu
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 110 İngilizce Kompozisyon II Zorunlu
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş II Zorunlu
EDEN 112 İngilizce’de Dil Bilinci Zorunlu
EDTR 201 Modern Türkçe’nin Yapısı Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
EDEN 104 Sözel İletişim II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli
EDEN 202 İkinci Dil Öğrenimi Zorunlu
EDEN 204 Modern İngilizce’nin Yapısı Zorunlu
EDEN 210 İngilizce Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri Zorunlu
CET 110 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED 221 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
EDEN 201 Uygulamalı Dilbilim Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş I Zorunlu
ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli
EDEN 301 İngilizce Eğitiminde Dilbilgisi Zorunlu
ED 103 Eğitimde Rehberlik Zorunlu
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
EDEN 304 İngilizce Eğitiminde Dinleme ve Konuşma Zorunlu
EDEN 305 İngilizce Eğitiminde Okuma ve Yazma Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
ED 477 Sınıf Yönetimi Zorunlu
ED 440 Ölçme Değerlendirme Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
EDEN 407 İngilizce Eğitiminde Edebi Metinlerin Kullanımı Zorunlu
EDEN 409 Okul Deneyimi Zorunlu
EDEN 411 İngilizce Eğitiminde Materyal Değerlendirmesi, Adaptasyonu ve Geliştirilmesi Zorunlu
EDEN 402 İngilizce Eğitiminde Test Adaptasyonu Zorunlu
EDEN 405 Erken Yaştaki öğrencilere İngilizce Eğitimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık Zorunlu
EDEN 406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu
EDEN 306 Toplumdilbilim ve İngilizce Eğitimi Zorunlu
EDEN 404 Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 211 Akademik Okuma ve Yazma Alan Seçmeli
EDEN 403 Dil Transferi Alan Seçmeli
DEN 482 İngiliz Dili Eğitiminde Drama Alan Seçmeli
EDEN 483 İngilizce Ders Materyali Geliştirmede Teknoloji Kullanımı Alan Seçmeli